Katedra Krytyki Współczesnej zaprasza na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie, specjalność KRYTYKA LITERACKA.

Zapraszamy na dwuletnie studia magisterskie (SUM) w ramach specjalności krytyka literacka wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim.

Proponujemy zarówno bogatą ofertę kursów historyczno- i teoretycznoliterackich (Najnowsza polska literatura współczesna, Historia krytyki literackiej w Polsce, Nurty i strategie krytyczne w XX i XXI wieku zobacz >> ), jak i zajęcia praktyczne (Warsztaty krytyczno-redakcyjne).

W nowym programie studiów – PRAKTYKI w instytucjach kultury, wydawnictwach, czasopismach.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2015-2016

Zobacz więcej...


ZOBACZ także film promujący specjalność Krytyka literacka