Doktoraty

Prace obronione:

Anna Pekaniec
Czy jest kobieta w tej autobiografii? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

Promotor: prof. dr hab. Marta Wyka
Obrona: 2009 r.

Tomasz Cieślak-Sokołowski
Moment lingwistyczny. Nowofalowa poezja lingwistyczna – termin krytycznoliteracki a praktyka poetycka

Promotor: prof. dr hab. Marta Wyka
Obrona: 26 marca 2008 r.

Prace przygotowywane:

Aleksandra Polewczyk
Na początku był „bruLion". Wizje kultury i poezji roczników 60.

Promotor: Maciej Urbanowski

Mateusz Pindelski
Przestrzeń poezji Karola Wojtyły

Promotor: Maciej Urbanowski

Anna Strycka
Między awangardą a realizmem. O prozie Mariana Promińskiego

Promotor: Maciej Urbanowski