dr Katarzyna Trzeciak

Krytyczka i badaczka literatury, adiunkt z doktoratem w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ.

Zajmuje się najnowszymi teoriami krytycznymi związanymi z estetyką, materialnością, przestrzenią i wyobraźnią utopijną. Jako krytyczka literatury współredaguje wraz z Michałem Sowińskim podcast literacki Book’s not dead [LINK: https://soundcloud.com/booksnotdead], stale współpracuje również z magazynem „Nowe Książki” i „Tygodnikiem Powszechnym” [LINK: https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/katarzyna-trzeciak-2975]. Na portalu „Czasu Kultury” prowadzi cykl „Pierwszy rzut”, poświęcony debiutom literackim [LINK: http://czaskultury.pl/autor/katarzyna-trzeciak/].

Członkini Pracowni Pytań Krytycznych [LINK: https://www.facebook.com/Pracownia-Pyta%C5%84-Krytycznych-510215769479984/?modal=admin_todo_tour]

Stypendystka programu Preludium NCN, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie wykonawczyni grantu „Konstelacje krytyczne. Strategie krytyki literackiej XX wieku” kierowanego przez dr hab. Dorotę Kozicką.

Prowadzi zajęcia z nurtów i strategii krytycznych, literatury po 1989 roku, geopoetyki i queer studies.

Kontakt: katarzyna.trzeciak@uj.edu.pl

Publikacje

Książki:

Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2018

Figury pisania, figury pożądania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Przemyśl 2012

Redakcja naukowa

Face in Trouble: From Physiognomics to Facebook, eds. Olga Szmidt, Katarzyna Trzeciak, Peter Lang: Polish Studies-Transdisciplinary Perspectives. Vol. 21.

Hasła do słowników

Croceanizm, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, t. 1, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Rzeźba, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, t. 2, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Artykuły naukowe w czasopismach

Wiersz, czyli sytuacja rzeźbiarska. O materialności „Kordu” Natalii Malek, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1.

Przeciwko zasadzie podobieństwa. O książce Joanny Bednarek „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta”, „Wielogłos” 2018, nr 1 (recenzja)

Posągi jako źródła nowej epistemologii (przypadek Michela Serresa), „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 7.

The Petrified Utopia: Monumental Propaganda, Architecture Parlante, and the Question about (De)Materialisation of Monuments, „Philosophy Study”, vol. 5, no.5, 2015

Sculptural object of desire: eroticism in Michel Leiris’s Aurora, „Estetyka i Krytyka”, 2015, nr 2.

Kto się boi ideologii? Na marginesie lektury „Aksjologii literackiej” Jana Musiała, „Rocznik Przemyski: Literatura i język”, 2016, nr 2.

Between Haptics and Kinaesthetics: Body Experience in Some Contemporary Theories of Sculpture, „Estetyka i krytyka” 2015, nr 1.

Między autokreacją a autofikcją. Stefan Grabiński jako teoretyk gatunku, „Rocznik Przemyski: Literatura i język” 2014, nr 50.

Rzeźba i ruina jako metafora formy artystycznej u Gautiera i Norwida, „Ruch Literacki” 2014, nr 6.

Kobiecość i katolicyzm: puste znaki. Przypadek Katonieli Ewy Madeyskiej, „Fa Art” 2014, nr 3.

Lacan 2013: Zombie edition, „Fa Art” 2014, nr 3 (recenzja).

Konieczność rytmu. O książce Philippe’a Lacoue-Labarthe’a „Typografie”, „Wielogłos” 2014 nr 4 (recenzja).

Reality in Ruins Before and After the Catastrophe: The Case of Two Contemporary Polish Novels, „Philosophy Study” (New York) vol. 4, no. 2, February 2014.

Linia, kształt, bryła i materia. Rzeźba jako metafora języka poetyckiego w wortycyzmie Ezry Pounda, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy”  2014, nr 21.

Lubimy czytać, lubimy pisać, ale kto z tego korzysta? Kilka uwag o społecznościowych portalach recenzenckich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” z. 2, 2013.

Czym i w jaki sposób przeraża najnowsza polska literatura weird fiction?, „Wielogłos” 2013, nr 4.

Między realizmem a Realnym. O elementach realistycznych w „Fałszywym alarmie” Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski. Literatura i język” 2013, t. 49, z. 2.

Widmowe rozkosze (z) krypty, „Czas Kultury” 2013, nr 2.

Między retoryką Erosa a erotyką Tanatosa. Czego pragnie bohater Na wzgórzu róż Stefana Grabińskiego? „Litteraria Copernicana“: Stefan Grabiński, pod red. A. Mianeckiego i T. Pudłockiego, 2013, nr 1.

Grabiński bajkopisarzem? Czyli kilka słów o Ciuciubabce, „Rocznik Przemyski. Literatura i język” 2012, t. 48.

 „W przypływie języka”. Wznowienie powieści Stefana Grabińskiego „Klasztor i morze”, „Rocznik Przemyski. Literatura i język” 2012, t. 48 (recenzja).

 (Nie)samowitość ciała w „Cieniu i ciemności” Thomasa Ligottiego, „Acta Humana”, 2012, nr 3.

Mistyfikacja jako egzystencja. Przypadek Adama M-skiego, „Fragile. Pismo kulturalne” 2012, nr 1.

Zamknięte oczy Boga. O ekscesywnej ekonomii święta w związku z Madeinusą w reż. Claudii Llosy, „Fragile. Pismo kulturalne” 2010, nr 4.

Współautorstwo

Pisarz jako zawód. Uwagi o polu literackim Polski po 1989, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2015, nr 2- wraz z Michałem Sowińskim.

Od pirata do „cyberżula”. Figury artystyczno-ekonomicznych rebelii Hubu Wydawniczego Rozdzielczość Chleba, „Czas Kultury” 2014, nr 2 - wraz z Michałem Sowińskim.

Efekt (a)polityczności literatury albo współczesny pisarz nie/zaangażowany, „Literaturoznawstwo” 2012-2013, nr 6-7 – wraz z Iwoną Boruszkowską.

Obcość, monumentalność, polityczność. Strategie wywoływania wrażenia w najnowszej prozie polskiej, „Czas Kultury” 2013, nr 6 – wraz z Michałem Sowińskim.

Publikacje w tomach zbiorowych

Język katastrofy. Bhopal 1984, w: Po Czarnobylu. Miejsce katastrofy w dyskursie nauk humanistycznych, red. I. Boruszkowska, K. Glinianowicz, A. Grzemska, P. Krupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Widmowy materializm Stefana Grabińskiego, w: Poe, Grabiński, Lovecraft: Visions, Correspondances, Transitions, red. K. Gadomska, A. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Ryzyko słowników, w: Słownik kultury, red. K. Maniak, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Imago Mundi, Kraków 2016.

Niesamowite rzeźby. Motyw ożywiania dzieł sztuki w literaturze fantastycznej początku XX wieku, w: Slovjans’ka fantastyka: Zbirnyk naukovyh prac, red. D. Ajdacic, Wydawnictwo Uniwersytetu im. T. Szewczenki, Kijów 2015.

Marmurowy faun, czyli monument, pismo i (nie)doskonałość rozwoju, w: Olimp: ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Gender-dydaktyka-interpretacja. Szkolna polonistyka po zwrocie performatywnym, w: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stań badań i perspektywy badawcze, red. S.J. Żurek, A. Adamczuk-Stęplewska, Lublin 2013.

Buty Heideggera i wraki Kantora. O potrzebie czytania tekstów „trudnych” w szkole, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. A. Janus-Sitarz, K. Biedrzycki, Universitas, Kraków 2012.

Współautorstwo

Nowe formy ekonomii. Negocjowanie pozycji w polu, w: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2015 – wraz z Michałem Sowińskim

Krytyczne pozycje. Od krytyki konsekrującej do krytyki natywnej, w: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2015 – wraz z Michałem Sowińskim