prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

jednostka: Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ
pokój: 47         
telefon: (12) 422-05-54   
e-mail: jerzy.jarzebski@uj.edu.pl
funkcje: profesor zwyczajny w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ

 

 

 

 

 

 

Krytyk i historyk literatury; wybitny znawca twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza i Stanisława Lema, a także zagadnień współczesnej prozy. Redaktor serii Dzieła zebrane Stanisława Lema, Pisma zebrane Witolda Gombrowicza (wspólnie z Włodzimierzem Boleckim i Zdzisławem Łapińskim) oraz Lektury polonistyczne: literatura współczesna i Lektury polonistyczne: dwudziestolecie (z Ryszardem Nyczem). Współautor serii Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985). Członek jury Nagrody literackiej Nike (2001-2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993).

Najważniejsze publikacje

Książki

Gra w Gombrowicza (1982)
Powieść jako autokreacja (1984)
Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems (1986)
W Polsce, czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej (1992)
Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej (1992)
Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej (1998)
Schulz (2000)
Podglądanie Gombrowicza (2000)
Wszechświat Lema (2002)
Gombrowicz (2004)
Proza dwudziestolecia (2005)
Prowincja centrum: przypisy do Schulza (2005)
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu (2007)


Redakcja

Ćwiczenia z rozpaczy: pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro (2011)
Witold Gombrowicz nasz współczesny: materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza, red. J. Jarzębski (2010)
Słownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (2003, 2006)
Stanisław Lem, Opowiadania wybrane przez czytelników, posł. i konsultacja J. Jarzębski (2006)
Stanisław Lem: pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski i A. Sulikowski (2003)
Zabawy i mozoły Fundacji Kościelskich (1959-1999), red. J. Jarzębski, F. Rosset (2000)
Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci, red. J. Jarzębski (1994)
Opracowanie naukowe
Jan Błoński, Gospodarstwo krytyka: teksty rozproszone, wybór i układ M. Zaczyński, posł. J. Jarzębski (2010)
Stanisław Lem, Powrót z gwiazd, posł. J. Jarzębski (2005)
Stanisław Lem, Krótkie zwarcia, wybrał i ułożył T. Fiałkowski; posł. J. Jarzębski (2004)
Stanisław Lem, Solaris, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Niezwyciężony, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Kongres Futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Głos Pana, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Eden, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe, wybór i posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Dylematy, posł. J. Jarzębski (2003)
Stanisław Lem, Bajki robotów, posł. J. Jarzębski (2003)
Jan Błoński, Między literaturą a światem, wybrał i oprac. J. Jarzębski (2002)
Stanisław Lem, Listy albo Opór materii, wybór i oprac. J. Jarzębski (2002)
Rita Gombrowicz, Gombrowicz w Europie: świadectwa i dokumenty 1963-1969, przeł. O. Hedemann oraz M. Ochab [et al.]; tekst polskiego wydania przejrzał J. Jarzębski (1993, 2002)
Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe, wybór i posł. J. Jarzębski (2002)
Jan Błoński, Wszystko co literackie, wybrał i oprac. J. Jarzębski (2001)
Witold Gombrowicz,Dramat, słowo wstępne J. Jarzębski (2001)
Bruno Schulz,Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski (1989, wyd. 2 przejrz. i uzup., 1998)
Gombrowicz – walka o sławę: korespondencja, cz. 1 i 2, układ, przedm., przypisy J. Jarzębski (1996, 1998)
Witold Gombrowicz,Publicystyka, wywiady, teksty różne 1963-1969, wybór i układ tekstów J. Jarzębski, K. Jeżewski (1997)

Zobacz także