prof. dr hab. Marta Wyka

jednostka: Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ
pokój: 54         
telefon: (012) 663-14-18, wewn. 1418    
e-mail:
funkcje: Profesor emerytowany Wydziału Polonistyki UJ

 

 

Założycielka i kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ (1999-2009); redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Dekada Literacka". Zajmuje się przede wszystkim literaturą przełomu modernistycznego, Młodej Polski, Dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesną prozą i eseistyką. Laureatka m.in. Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca (2007) oraz Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (2008). Członek jury Nagrody literackiej Nike (2007-2009) oraz Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego.

Najważniejsze publikacje

Książki

Gałczyński a wzory literackie (1970)

Brzozowski i jego powieści (1981)

Leopold Staff (1985)

Głosy różnych pokoleń – szkice literackie (1989)

Szkice z epoki powinności (1996)

Światopoglądy młodopolskie (1996)

Krakowskie dziecko (1998)

Punkty widzenia – szkice (2000)

Niecierpliwość krytyki. Studia i szkice z lat 1961-2005 (2007)

Przypisy do życia (2007)

Czytanie Brzozowskiego (2012)

Redakcja

Polski esej: studia, red. M. Wyka (1991)

Literatura – język – kultura, red. Cz. Kłak, M. Wyka (1995)

Prace edytorskie

Stanisław Brzozowski, Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka (1979)

Krzysztof Kamil Baczyński, Rzeczy niepokój, wybrała i wstępem opatrzyła M. Wyka (1993)

Ewa Lipska, Przechowalnia ciemności i inne wiersze, wstęp M. Wyka (1994)

Stanisław Brzozowski, Komentarze poetyckie, wybór i wstęp M. Wyka, oprac. tekstu M. Urbanowski (2001)

Konstanty Ildefons Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka (2003)

Stanisław Brzozowski, Pamiętnik, wstęp M. Wyka, oprac. tekstu i komentarze M. Urbanowski (2007)

Stanisław Brzozowski, Pod ciężarem Boga; Wiry; Płomienie, posł. M. Wyka (2012)

Zobacz także