Prace magisterskie

prof. dr hab. Jerzy Jarzębski

dr hab., prof. UJ Maciej Urbanowski


Anna Boguń
Erotyzm w powieściach Emila Zegadłowicza

Monika Garbocz
Obraz miasta w prozie Marka Nowakowskiego

Klaudia Janowiak
Międzywojenne powieści Poli Gojawiczyńskiej na tle głównych tendencji rozwojowych prozy Dwudziestolecia

Ewa Kapłon
Doświadczenie obozowe oczyma kobiet

Jadwiga Marynowska
Poezja dla dzieci Juliana Tuwima

Joanna Ogrocka
Doświadczenie Holocaustu w prozie Bogdana Wojdowskiego

Marcin Tomsia
„Laur olimpijski" Kazimierza Wierzyńskiego na tle polskiej poezji o sporcie w XX wieku

Lidia Waszczuk
Kobiety Witkacego (w świetle jego twórczości i korespondencji)

Anita Bidowanie
Estetyka brzydoty w twórczości Stanisława Grochowiaka

Kamila Grzegorczyk
„Makuszyński w spódnicy"? – o powieściach dla dziewcząt Małgorzaty Musierowicz

Barbara Gancarczyk
Twórczość dramaturgiczna Janusza Krasińskiego – próba opisu

Anna Strycka
Obraz Żydów w literaturze nacjonalistycznej Dwudziestolecia międzywojennego

Ksenia Szołdra
Twarze Orfeusza w literaturze polskiej po 1918 roku. Tytus Czyżewski, Anna Świrszczyńska, Krzysztof Kamil Baczyński i Czesław Miłosz

Joanna Sordyl
Bohaterowie dramatów Samuela Becketta i Sławomira Mrożka – próba porównania

Anna Strama
Spotkanie z Innym w podróży Andrzeja Bobkowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego

Anna Skrzekut
„Żart, groteska i głębsze znaczenie" – o opowiadaniach Sławomira Mrożka

Jacek Chudzik
Poezja i nacjonalizm – twórczość Jerzego Pietrkiewicza do 1945 roku

Anna Maria Nowak
Śmiech ocalony w tłumaczeniu? Komizm w polskich przekładach „Snu nocy letniej"

Alicja Popiołek
Emigracje Andrzeja Bobkowskiego. Wokół „Szkiców piórkiem"

Michał Rzeczycki
„Malowane ptaki" – doświadczenie inności w dwudziestowiecznej powieści (na wybranych przykładach)

Grażyna Wojdyńska
Doświadczenie wojny w twórczości Stanisława Rembeka i Ernesta Hemingwaya: próba porównania

dr hab. Krzysztof Biedrzycki

dr hab. Joanna Zach-Rońda