Przedmioty kierunkowe

Literatura polska po 1989 roku

wykład, 60 godz., I rok SUM

ćwiczenia, 60 godz., I rok SUM

Sylabus kursu

Opis kursu: piki do pobrania

Literatura i zagadnienia: pliki do pobrania

Warsztaty krytycznoliterackie

ćwiczenia, 90 godz., I i II rok SUM

Sylabus kursu

Historia krytyki literackiej w Polsce

konwersatorium, 60 godz., I rok SUM

Sylabus kursu

Nurty i strategie krytyczne w XX i XXI wieku

konwersatorium, 60 godz., I (II semestr) i II (I semestr) rok SUM

Sylabus kursu

Współczesna literatura światowa

ćwiczenia, 60 godz., I (II semestr) i II (I semestr) rok SUM

Sylabus kursu