Spotkania "Bądź krytyczny!"

W ramach specjalności krytyka literacka odbywają się regularnie spotkania warsztatowe z poszczególnymi krytykami, a także dyskusje poświęcone najważniejszym książkom krytycznym wydanym po 1989 r. Cykl takich dyskusji został zainaugurowany w roku 2010 spotkaniem z udziałem Krzysztofa Uniłowskiego, Igora Stokfiszewskiego i Joanny Orskiej, które poświęcone było projektom krytycznym zawartym w najnowszych książkach tych krytyków (marzec), oraz dyskusją wokół Świata nie scalonego Kacpra Bartczaka, z udziałem jej autora oraz Jerzego Jarniewicza (maj).

W minionych latach na zaproszenie Katedry Krytyki Literackiej zgodzili się przybyć do Krakowa i porozmawiać o swojej książce, projekcie krytycznym tacy wybitni polscy krytycy jak m.in. Tomasz Burek, Włodzimierz Bolecki, Jacek Gutorow, Jacek Łukasiewicz, Joanna Orska, Leszek Szaruga, Piotr Śliwiński.

Kalendarz spotkań

Zobacz także