dr Tomasz Cieślak-Sokołowski

Historyk literatury. Adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej WP UJ. Sekretarz redakcji „Dekady Literackiej” (2008–2011), członek redakcji czasopisma „Dekada Literacka” i „Nowa Dekada Krakowska” (2008–2022) oraz od roku 2013 redaktor prowadzący serwis krytyczny „Nowa Dekada” (nowadekada-online.pl). Po godzinach prezes Krakowskiej Fundacji Literatury. Ufa, że literaturę najnowszą warto widzieć wobec długiego wieku dwudziestego – dlatego zajmuje się historią wczesnego i późnego modernizmu, ze szczególnym naciskiem na inwencyjne, awangardowe poetyki.

 

Książki

„Mój wszechświat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004)

Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2012)

„(jednak z odniesieniem do awangardy)”. Radykalne poetyki w poezji polskiej na przełomie XX i XXI wieku (2022) [w druku]

Więcej publikacji

Zobacz także