Współpracownicy

Jacek Błach

Absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Był sekretarzem profesora Henryka Markiewicza, opracował jego tom Pism ostatnich (2020). Pracował także przy tomie Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych (2009). Zajmuje się redakcją i korektą w Wydawnictwie Literackim, prowadzi lektorat języka polskiego jako obcego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował między innymi w „Dekadzie Literackiej” i miesięczniku „Znak”.

 

 

 

dr Małgorzata Ćwikła

Adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Wrocławski), a w roku 2014 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami w obszarze kultury, przyszłości pracy w organizacjach i zawodach związanych z twórczością, nowatorskich rozwiązań metodologicznych w naukach o zarządzaniu oraz posthumanizmu w zarządzaniu. Pracowała w instytucjach kultury w Polsce (m. in. Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Dramatyczny w Warszawie), w Niemczech (m.in. Hebbel am Ufer w Berlinie, Kampnagel w Hamburgu). Ukończyła staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Regularnie publikuje, a także tłumaczy z języka niemieckiego teksty związane z teatrem (m. in. dwutygodnik.com, Didaskalia) oraz zarządzaniem kulturą. Stypendystka Robert Bosch Stiftung (2008-2009), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), rządu francuskiego (2020). Redaktor naczelna pisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”.

Iwona Haberny

Właścicielka agencji „Oko”, specjalizującej się w organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych, prezes fundacji „Bookowy Dom”, poszukującej niestandardowych sposobów promocji czytelnictwa, laureatka konkursu „Książka Roku IBBY” w kategorii „upowszechnianie czytelnictwa”, organizatorka wielokrotnie nagradzanego Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”. Prowadziła radiowe audycje literackie i pracowała w wydawnictwach (jako szefowa promocji w Znaku i Wydawnictwie Literackim). Organizowała miedzy innymi: cztery pierwsze edycje „Dni Tischnerowskich”, „Uniwersytet Latający Znaku”, osiem edycji „Festiwalu Literackiego Wielkie Nocne Czytanie”, związanego z wręczeniem Nagrody Kościelskich oraz „Krakowskie Spotkania Poetów 2013” (Krakow Poetry Symposium).

dr Łucja Iwanczewska

Adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autorka książek monograficznych: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz  Samoprezentacje. Sade i Witkacy. Zajmuje zagadnieniami performatywności zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Publikowała w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Kontekstach”, „Tekstach Drugich”, „Porównaniach”, w wielu pracach zbiorowych polskich i zagranicznych. Aktualnie przygotowała monografię Niedokończone emancypacje. Krótkie trwanie performansów kulturowych w Polsce lat 90.

dr hab. Andrzej Juszczyk

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada. Interesuje się teorią literatury, utopistyką w literaturze i kulturą popularną.

 

dr Agnieszka Konior

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą, w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagrody Miasta Krakowa oraz XVII edycji konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kulturą i dziedzictwem kulturowy, dostępnością instytucji kultury, turystyką kulturową (w szczególności literacką i poprzemysłową). Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji: Badania publiczności w instytucjach kultury (2019) oraz Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana (2020). Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym przy realizacji programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO tworząc cykl spacerów literackich po Krakowie. Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK.

 

dr Wiktoria Kozioł

Absolwentka psychologii i historii sztuki (Indywidualne Studia Humanistyczne UJ), doktorantka Wydziału Historycznego UJ. Historyczka i krytyczka sztuki, stale współpracuje z „Magazynem Szum”. Publikowała w „Artium Questiones”, „Miejscu”, „Magazynie Sztuki”, „Obiegu”. Aktualnie kończy prace nad pracą doktorską o sztuce krytycznej na tle przemian społecznych i politycznych po 1989 roku. Interesuje się sztuką zaangażowaną, psychologią twórczości, stosunkiem do materialnego dziedzictwa i materialności w sztuce w Polsce i w Niemczech po 1945 roku. Wykonawczyni grantu (MISTRZ 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kier. Wojciech Bałus) From the Material to the Immaterial Medium. Changes in Art in the Second Half of the 20th century and the Discourse of Art History oraz stypendystka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ.

Magdalena Kozyra

Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ oraz wykładowczyni na kierunku Game Design Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Obecnie zatrudniona w projekcie „Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym” (NCN OPUS 19), a także członkini redakcji czasopisma „Replay. The Polish Journal of Game Studies”. Interesuje się współczesną kulturą popularną. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczenia porażki w grach cyfrowych i kulturach graczy.

dr Paulina Małochleb

Literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Młoda Polska. Nominuje do Paszportów „Polityki”, prowadzi blog ksiazkinaostro.pl.

dr Anna Marchewka

Literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Publikowała na łamach m.in. „Lampy”, „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Zadry”, „Chimery”, „Dwutygodnika”. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką „Stacja: literatura”. Współprowadziła programy literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków.  Autorka książki Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych i prowadzi zajęcia przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ.  

Robert Piaskowski

Manager i animator, pedagog, promotor kultury. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo w sektorze organizacji pozarządowych, od 2004 r. związany z Krakowskim Biurem Festiwalowym, w którym do 2019 pełnił funkcję dyrektora ds. programowych. Odpowiadał za politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, cykl ICE Classic. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży. Prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury i nadzoruje jego realizację. Od 2019 r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Kultury.

dr hab. Monika Świerkosz, prof. UJ

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się teorią krytyczną, filozofią feministyczną, zwłaszcza w zakresie  problematyki ciała, przestrzeni i materialności. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z kobiecym pisaniem w perspektywie poetologicznej i historycznej. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych na Wydziale Polonistyki UJ, współredaguje pismo „Wielogłos”. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”, „Didaskaliach”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Zadrze” i w „Znaku”. Jest autorką książek: W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (Warszawa 2014) oraz Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm (Kraków 2017). Zredagowała tomy Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku (Gdańsk 2016) oraz Rozczytywanie Dąbrowskiej (Kraków 2018, we współpracy z D. Kozicką). Mieszka w Nowej Hucie.

prof. Iwona Węgrzyn

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się problematyką związków literatury i historii oraz postrzeganych na tym tle zagadnień zbiorowej świadomości Polaków XIX wieku. Ostatnio opublikowała: W świecie powieści Henryka Rzewuskiego (Kraków 2012) oraz edycję powieści M. Grabowskiego, Stanica hulajpolska. Ukraińskie opowieści (Kraków 2016).

Katarzyna Waligóra

Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu, krytyczka teatralna stale współpracująca z redakcją „Didaskaliów” i portalem TaniecPolska.pl Instytutu Muzyki i Tańca. Jej teksty ukazują się także w „Teatrze” i „Dialogu”. Kuratorka XVIII edycji Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, edukatorka teatralna. Przygotowuje rozprawę doktorską o zjawisku żenujących kobiecych performansów, zajmuje się także badaniem porażek spektakli teatralnych. Autorka książki „Koń nie jest nowy.” O rekwizytach w teatrze.

Mateusz Witkowski

Dziennikarz, krytyk, redaktor naczelny i współzałożyciel portalu Popmoderna.pl, stały współpracownik Gazeta.pl, „Dwutygodnika”  i „Czasu Kultury”, gdzie prowadzi comiesięczny cykl muzyczny pt. „Odsłuchy”. Dziennikarz Off Radia Kraków (audycja „Duopop”). Autor Facebookowego bloga „Popland” dotyczącego polskiego popu i jego kulturowych uwikłań. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018 i Narodowego Centrum Kultury w roku 2020.