Przedmioty kierunkowe

Literatura polska po 1989 roku

wykład, 60 godz., I rok SUM

Prowadzący: dr hab. Dorota Kozicka

ćwiczenia, 60 godz., I rok SUM

Prowadzący: dr Katarzyna Trzeciak

Wykład prezentujący najnowsze i najważniejsze tendencje w literaturze polskiej, w tym zwłaszcza twórczość pisarzy debiutujących po roku 1989. Istotną perspektywą takiego ujęcia jest również charakterystyka życia literackiego ostatniego dwudziestolecia, omówienie nowych, rynkowych warunków funkcjonowania literatury i całej kultury, a także istotnych dyskusji krytycznych, sporów, trybów lektury najgłośniejszych utworów tego okresu.

Ćwiczenia do wykładu, poświęcone wnikliwej lekturze wybranych tekstów z literatury najnowszej.

Pliki do pobrania -> tu proszę podpiąć załącznik o nazwie Literatura polska po 1989 roku - kierunek KRYTYKA LITERACKA

- zamiast Warsztaty krytyczno-redakcyjne, proszę o: 

Pliki do pobrania

Warsztaty krytyczno-literackie

ćwiczenia, 90 godz., I i II rok SUM

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, dr hab. Dorota Kozicka, dr Katarzyna Trzeciak, prof. dr hab. Maciej Urbanowski

Zajęcia warsztatowe służą przede wszystkim zdobywaniu umiejętności opisu i oceny tekstu krytycznego oraz umiejętności pisania i redagowania tekstów krytycznych: noty krytycznej, recenzji, polemiki, pamfletu, szkicu. W związku z tym zdobywana na zajęciach wiedza na temat dyskursu krytycznego, funkcji krytyki literackich i podstawowych cech poszczególnych gatunków krytycznych oraz aktywne śledzenie aktualnego życia literackiego (czasopism literackich, rynku wydawniczego, obiegów literatury) wspomagać mają praktyczną naukę samodzielnego tworzenia tekstów krytycznych.

Historia krytyki literackiej w Polsce

wykład, 60 godz., I rok SUM

Prowadzący: dr hab. Maciej Urbanowski

 

Nurty i strategie krytyczne w XX i XXI wieku

konwersatorium, 60 godz., I (II semestr) i II (I semestr) rok SUM